Actueel

Nieuws

Regionaal nieuws dinsdag 20 maart 2018

Sloop en nieuwbouw in centrum Neede

Er komt eindelijk schot in de bouwplannen voor het centrum van Neede. Vervallen panden worden gesloopt, nieuwe huizen verrijzen.

Familiehypotheek Lokaal nieuws maandag 12 maart 2018

Familiehypotheek

Je ziet het steeds vaker, ouders die aan hun kinderen een lening verstrekken voor de aankoop van een huis. Spaargeld levert op dit moment bij de bank bijna geen rente op. Daarom zoeken veel mensen naar een andere manier om rendement op hun vermogen te krijgen. Het verstrekken van een geldlening aan een kind kan voor zowel ouders als kinderen voordelen hebben. Het werkt zo:

Als ouders hun spaargeld niet bij de bank beleggen maar in de woning van hun kind zal het kind aan de ouders rente moeten betalen. Deze rente moet vergelijkbaar zijn met de hypotheekrente die het kind anders aan de bank had moeten betalen. Omdat de rente die op een hypotheek moet worden betaald hoger is dan de rente die de bank op spaargeld betaalt, levert dit voor de ouders een beter rendement op. Voor het kind kan het prettig zijn niet bij een bank te hoeven aankloppen voor een hypotheek.

Als wordt voldaan aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt kan het kind de rente die het aan de ouders betaalt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Het maakt wat dat betreft weinig verschil of het geld geleend wordt van de ouders of van de bank.

Om te zorgen dat ouders hun spaargeld niet kwijtraken als er financiële problemen ontstaan bij het kind kunnen zij een onderpand vragen voor het geleende geld. In dat geval wordt er een hypotheek gevestigd op de woning van het kind. Als het kind de woning verkoopt, of vervelender, moet verkopen, hebben de ouders het recht als eerste hun spaargeld terug te ontvangen uit de verkoopopbrengst.

In sommige gevallen schenken de ouders aan het kind ieder jaar het bedrag dat is vrijgesteld van schenkbelasting. In 2018 is dit bedrag € 5.363,--. Het is aan te raden dit bedrag niet te verrekenen met de door het kind te betalen rente en aflossing, aangezien anders het recht op hypotheekrenteaftrek voor het kind kan vervallen.

Als je een familiehypotheek afsluit is het verstandig goede afspraken te maken. Dit is vooral belangrijk als het allemaal anders loopt dan je had gewenst. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren als de ouders overlijden? Of als het kind overlijdt? Hoe zit het in het geval van scheiding en hoe regel je de zaken met de andere kinderen? Kortom: een familiehypotheek kan een “win-win” situatie opleveren maar het is verstandig daarbij niet over één nacht ijs te gaan.

Voor meer informatie hierover en overige notariële zaken kunt u terecht bij:

Janien Zomer van Zomer Notariaat
Notaris te Hengelo
Tel.: 074-2910705 info@zomernotariaat.nl www.zomernotariaat.nl

Regionaal nieuws vrijdag 09 maart 2018

Veertien woningen op Kloosterterrein in Sibculo

In het gebied naast het voormalige klooster in Sibculo worden 14 nieuwe woningen gebouwd. Het plan voor woningbouw op dit kloosterterrein is uitgewerkt door de Stichting Stuwend Sibculo in samenwerking met een particuliere ontwikkelaar.

Lokaal nieuws vrijdag 09 februari 2018

286 nieuwe woningen gerealiseerd in 2017 in Hengelo

Steeds meer oude leegstaande panden in Hengelo krijgen een nieuwe bestemming. In de stad zijn 143 woningen ontwikkeld op plekken waar eerder kantoren, winkels of scholen waren.

Lokaal nieuws vrijdag 09 februari 2018

Voor een prikkie wonen in Hengelo, maar daar staat wel wat tegenover

Voor 300 euro per maand een eengezinswoning huren, onder de voorwaarde dat je vrijwilligerswerk in de buurt doet. Woningcorporatie Welbions biedt op die manier sloopwoningen aan.

Regionaal nieuws donderdag 08 februari 2018

Hardenbergse woningmarkt blijft groeien

Het aantal woningen in Hardenberg blijft groeien. De gemeente Hardenberg verkocht in 2017 67 kavels aan particulieren. Ontwikkelaars bouwden in 2017 ongeveer 150 nieuwe woningen.De gemeente blijft zich in 2018 richten op de realisatie van aantrekkelijke woningen voor alle doelgroepen.

Regionaal nieuws donderdag 25 januari 2018

Denk mee over woningbouw in Heino

In Heino is behoefte aan nieuwe woningen. De vraag is: waar gaan die woningen komen? Inwoners uit Heino en andere belanghebbenden kunnen nu meedenken over deze vraag.

Regionaal nieuws zaterdag 16 december 2017

College wil project Toekomst Wonen in Harreveld

Het college van burgemeester en wethouders heeft een krediet van 22.500 euro beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Toekomst Wonen in Harreveld. Burgemeester en wethouders zijn gefascineerd geraakt door een dergelijke pilot in Beltrum, waar na gedegen onderzoek en in beeld brengen van wensen en problemen een gedegen en haalbare woonvisie is opgesteld.

Regionaal nieuws woensdag 29 november 2017

Woningbouw Barchem over andere boeg

Een andere invulling moet woningbouwproject Zuydzicht in Barchem uit het slop trekken.

Regionaal nieuws donderdag 16 november 2017

Nieuwbouw huis kopen, let goed op het volgende

Tips & tricks van Servion hypotheken in spannende tijden. Voor zowel zelfbouw als projectbouw.
Tips om zonder stress je droomhuis te bouwen. Hoe blijf je binnen budget en wat bedoelen ze nou met bouwrente en hoe werkt een bouwdepot?
5 Tips om de dubbele maandlasten te beperken bij nieuwbouw
1. Ga bij familie of vrienden wonen.
2. In de herfst winter en lente kun je voordeling vakantiehuisjes huren.
3. Meefinancieren in je hypotheek.
4. Schenking, tot 100.000 euro zonder belasting.
5. De aannemer selecteren op tijdsduur van de bouw.
Houdt je aan je budget, maar hoe doe je dat?
Check de meerwerklijst, dit is een lijst met afwijkingen ten opzichte van de standaard levering.
Wanneer je bijvoorbeeld een andere keuken wenst dan wordt deze op de meerwerklijst geplaatst.
Check ook het minderwerk, wanneer zoals bovenstaand voorbeeld de standaard keuken niet wilt, dan zal men een gedeelte van de kosten schrappen, check goed of het geschrapte bedrag re�el is en ga anders opnieuw aan de onderhandelingstafel.
Onderhandelen kan lonen
Nee heb je, ja kun je krijgen, laat je niet leiden door vage beloftes al dan niet op papier, vraag om duidelijkheid op papier!
CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap)
Samen met je nieuwe buren collectief inkopen, denk hierbij aan de aannemer, notaris, keukenbedrijf, tussenpersoon etc. Servion hypotheken heeft veel ervaring met CPO want niet elke verstrekker gaat hier in mee.
Wat je zelf kunt doen, zelf doen.
Alles wat je zelf kunt doen gaat een besparing opleveren, zorg wel dat je goed verzekerd bent wanneer je ook zelf dingen doet, stem dit af met je bouwer zodat je weet of jezelf ook zaken moet verzekeren.
De opleveringskeuring
Diverse bedrijven kunnen een opleveringskeuring voor je doen, de bekendste is wel Vereniging Eigen Huis. In het rapport staan eventuele punten die nog aangepast moeten worden. Hiermee ga je dan naar de aannemer. Jullie ondertekenen beiden dit rapport, de aannemer heeft dan nog drie maanden om de aanpassingen te doen.
Zelf nieuwbouwen
Tijdslijnen bewaken doe je zelf maar Servion hypotheken doet dit natuurlijk ook.
Voordat een hypotheekverstrekker je hypotheek accepteert moet je zoals besproken veel documenten aanleveren, belangrijk hierbij is om de tijdslijnen goed in de gaten te houden.
Maak een heldere planning eventueel met een adviseur van Servion hypotheken wanneer je wat geregeld moet hebben. Bijvoorbeeld de omgevingsvergunning, deze moet bij een groot aantal hypotheekverstrekkers binnen zijn voordat men de hypotheekaanvraag op definitief zet, voorafgaand aan de omgevingsvergunning moet natuurlijk de bouwvergunning ingediend worden bij de gemeente.
Projectbouw
Een aantal zaken worden bij projectbouw voor jouw geregeld, bijvoorbeeld de omgevingsvergunning, de planning in hoofdlijn en dergelijke. Check wel of er een afbouwgarantie afgegeven wordt, een groot aantal verstrekkers stellen dit als voorwaarde.
Speciale rentetarieven voor nieuwbouw
Veel verstrekkers in ons zeer ruime (35+)hypotheekassortiment hebben speciale rentetarieven voor nieuwbouw, vraag het ons geheel vrijblijvend!
Extra ruimte om te financieren bij energiebesparende maatregelen
Afhankelijk van de soort energiebesparing kun je meer lenen op je inkomen en meer lenen op de waarde van de woning. Dit kan dus behoorlijk schelen in het bedrag aan eigen geld wat je moet inleggen.
Het bouwdepot
Een bouwdepot is een geblokkeerde rekening waarvan de bouwfases betaalt worden, je mag de declaraties (bewaar deze goed voor de belastingaangifte) zelf doorgeven via een online portaal van je hypotheekverstrekker. Deze controleert de nota en zal vervolgens de aannemer betalen. Over het saldo op het bouwdepot ontvang je meestal dezelfde rente als je betaalt of je hypotheekrente minus 1%. Naarmate de tijd vordert wordt het saldo in het bouwdepot lager en je maandlast dus hoger, je ontvangt immers minder rente vanuit het bouwdepot.

Bouwrente
Renteverlies voor en tijdens de bouw
Renteverlies voor de bouw, indien de aannemer al bezig is met de bouw rekent hij rente over de grond die hij aangeschaft heeft en rente over de bouwfases die al voltooid zijn. Deze rente komt bij de prijs van je woning op! Wanneer je de koopovereenkomst al hebt getekend komt deze rente niet bij de prijs van je woning op, deze moet jezelf betalen, houd hier rekening mee!
Renteverlies tijdens de bouw, dit is in feite de maandlast die je al betaalt voor je nieuwe woning terwijl je er nog niet woont, anders gezegd is het onderdeel van je dubbele maandlasten.
Renteverlies tijdens de bouw is fiscaal aftrekbaar mits deze niet wordt meegefinancierd in de hypotheek.

Overleg met een adviseur van Servion hypotheken welk gedeelte het beste met eigen geld gefinancierd kan worden.

Zijn je vragen nog niet allemaal beantwoord of heb je nog meer vragen gekregen? Vraag het de echte specialist die alle aandacht geeft!

Servion Hypotheken
Burgemeester J.C. van de Bergplein 36
7642 GT Wierden
Tel.: 0546-578855

Regionaal nieuws donderdag 02 november 2017

ForFarmers vangt bot; woningbouw Hanzepoort in Lochem gaat door

De bouw van woningen op de Hanzepoort in Lochem gaat door. Bezwaren van veevoerbedrijf ForFarmers zijn terzijde geschoven door de gemeente.

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Hengelo.

Aanmelden